Davox

Soboslikarski radovi

Li?ila?ki radovi

Zatitni premazi povrine su lazure i li?enje bojama, koji pigmentima boja i vezivnimspojevima tite drvo i metalne konstrukcije od utjecaja atmosferilija, kao to su sunce i kia.
Sistemi premaza razli?iti?ih proizvo?a?a boja omogu?uju individualno oblikovanje povrina iboja u najrazli?itijim tonovima od onih laziraju?ih do pokrivnih, mat ili sjajnih.

Li?ila?ki radovi - li?enje zidova:

 • skidanje stare uljene boje sa zidova spaljivanjem aparatom na plin
 • nanoenje kvarcne impegnacije (ukoliko je stara uljana boja dobra, ova metoda jeu?inkovitija i puno bra od uklanjanja stare boje)
 • lakiranje zidova sa koje je predhodno skinuta stara uljana boja uz predhodnuimpregnaciju, gletanje, bruenje i temeljni premaz.

Li?ila?ki radovi - li?enje stolarije:

 • skidanje stare uljene boje sa stolarije spaljivanjem aparatom na plin
 • obrada ve?ih ote?enja na stolariji dvokomponentnim kitom
 • obrada manjih ote?enja nakon tretiranja dvokomponentnim kitom-uljanim kitom
 • tretiranje stolarije temeljnim premazom
 • grubo-fino bruenje
 • natkitavanje - fino kitanje
 • lakiranje
 • lakiranje stolarije bezbojnim lakom
 • bojanje stolarije lazurnom bojom

Li?ila?ki radovi - li?enje bravarije:

 • obrada ve?ih ote?enja na stolariji dvokomponentnim kitom
 • bruenje grubo-fino
 • tretiranje temeljnim premazom
 • lakiranje
 • lakiranje cijevi
 • li?enje radijatora