Davox

Soboslikarski radovi

Parketarski radovi

Parketi su drvene podne obloge od hrasta, bukve, oraha, bora, kestena, javora,breze,maslinovog drveta, jasena,trenje, krukovog drveta, bambusa, eukaliptusa, u razli?itimizvedbama i uzorcima; riblja kost, kasetni pod, kocke, parket intarzija, uzorak pletiva, s/bezrubnih i me?ulamela i sl.
Povrina se brusi, voskira i lakira.
Izbor vrste drveta, boja, uzoraka i?vrsto?e drveta odre?uje se prema podru?ju primjene.

Parket nudi u usporedbi s drugim vrstama podnih obloga ?itav niz oblikovnih mogu?nostiprostora, i to zbog boje i strukture drveta, smjera polaganja parketa, uzoraka parketa.

Razlikujemo razne vrste parketa.

tapni parket. Sastoji se od pojedina?nih 22 mm debelih drvenih masivnih tapova, koji seme?usobno povezuju sustavom pera i utora: Uzorci: dijagonalni ili kvadratni kao kocke, kao

pletivo ili kao riblja kost

Mozai?ni parket. Mali drveni tapi?i mozai?no sloeni u izmjenjivom smjeru u plo?e (cca. 18-23mm irine, 810mm debljine), prirodan, rustikalan, s intarzijama, trakast.

Parketne daske (mozai?ne parketne daske). Ve? tvorni?ki lijepljene u ve?e jedinice -lamelne parkete, koji daju ve?u jedinicu za polaganje, obi?no u obliku dasaka.

Lamelni parket (lamelni parket visokih ivica). Ve?inom za parketne podove debljine izme?u18 mm i 23 mm, sastoji se od mozai?nih parketnih lamela visokih ivica ili sli?nih drvenihtapi?a, polau se obi?no u paralelnim redovima.

Masivni parket. Od raznih vrsta drvata, parketni tapovi raznih dimenzija, s perom i utorom.

Plo?asti parketi, parketi s intarzijama sastoje se od odabranih, obojenih vrsta doma?eg iuvoznog drveta, ru?no ljepljene plo?e, koje se po principu pera i utora slau jedna ispoddruge.

Gotovi parket. Obi?no se sastoji od vieslojnih elemenata, 9mm do 23 mm debljine, te sepolae kao plivaju?a ili samonosiva konstrukcija, tvorni?ki lakiran, nauljen (mat i sjajnapovrina) ili bruen bez laka. Izra?uje se od raznih doma?ih i uvoznih vrsta drveta, te urazli?itim uzorcima: kocke, u obliku pletiva, polja, riblja kost, dijagonalno, paralelno, sazatitnim slojem od buke od koraka (pluto).

Laminati. Najjednostavnija alternativa drvenim podovima. Laminatne podne oblogesu mjeavina umjetnih obloga, prepan plo?a i gotovog parketa. Glavni materijalpredstavlja MDF-plo?a. Laminat se moe upotrebljavati na razli?itim mjestima i situacijamakao niti jedna druga podna obloga, te zahvaljuju?i toj osobini u stanju je ispuniti sveoblikovne elje i ideje suvremenog ?ovjeka.

Podopolaga?ki radovi:

  • parketarski radovi, masivni, gotovi, lamel parketi, laminati...
  • topli podovi, tapisoni...